Menu
Menu

ASPIRANT - SKIBSOFFICER

Lyngby Maersk Supply Service - Offshore Ansøgningsfrist: 2023-12-31

MAERSK SUPPLY SERVICE SØGER SKIBSOFFICER ASPIRANTER!

Skibsofficersuddannelsen er en blanding af skibsfører- og maskinmesteruddannelsen. Som skibsofficer vil du få en bred vifte af kompetencer inden for den maritime sektor og du vælger selv din specialisering i løbet af uddannelsen. Senere vil du kunne bruge uddannelsen til enten at arbejde som skibsfører eller maskinmester. Du kan også vælge at forfølge en karriere i land eller en kombination af offshore og onshore senere hen.

Junioruddannelsen til skibsofficer tager 4 år + evt. 6 mdr adgangskursus. I løbet af uddannelsen vil du samlet set være ombord på vores skibe i ca. 1/4 af tiden for at optjene sejltid og få praktisk erfaring. Uddannelsen er SU-berettiget og når du er i praktik på vores skibe, får du løn.

Adgangskrav for Skibsofficersuddannelsen hos Maersk Supply Service

Gymnasial uddannelse
HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er adgangsgivende. Der er ikke noget krav til gennemsnit eller specifikke fag til skibsofficersuddannelsen, men det anbefales, at du som minimum har haft matematik og fysik på B-niveau.

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsning i dobbeltuddannelse. Det betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på UddannelsesGuiden

Andre adgangskrav
Du kan også søge som skibsofficer, hvis du har en erhvervsuddannelse suppleret med: matematik, fysik eller kemi, dansk, engelsk – hvoraf mindst 2 fag skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau. Derudover kan erhvervsuddannelsen erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring, og SIMAC vil her foretage en realkompetence vurdering.

Ansættelsesprocessen
Du skal igennem vores ansættelsesproces, der består af et interview og to online tests. Herudfra foretages der en objektiv vurdering af dine personlige og logiske evner.
   
Sprogfærdigheder
Den teoretiske del af skibsofficersuddannelsen foregår primært på dansk, derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk. Koncernsproget i Maersk Supply Service er engelsk, og det er derfor et krav, at du kan skrive og tale engelsk.
   
Helbredsmæssige adgangskrav
For at kunne blive tilbudt en uddannelseskontrakt med Maersk Supply Service skal du kunne få et "Sundhedsbevis for Søfarende", som udstedes af en søfartslæge. Som skibsofficer aspirant skal du være egnet til skibstjeneste og du skal være skikket til udkigstjeneste, hvilket bl.a. betyder at du må ikke være farveblind.

Straffeattest
For at blive ansat som skibsofficer aspirant i Maersk Supply Service skal du fremvise en straffeattest. Det er også et krav for, at du kan få visum til de forskellige lande, hvor vores skibe opererer i.

 

OMBORD

Som skibsofficer aspirant ombord på vores skibe, vil du få praktiktid på både broen og i maskinrummet. Ved at deltage i de daglige opgaver på skibet får du mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Første praktikperiode
Første praktikperiode varer ca. 3 måneder fordelt på 1 udmønstring. Ombord kommer du til at opleve, hvordan det er at arbejde og leve til søs i et internationalt miljø både i og uden for Danmark. Se mere om vores skibe her
Du vil kunne fremsætte dit ønske om at sejle med en medstuderende, således at du vil have en at dele dine oplevelser og erfaringer med.

Anden praktikperiode
Anden praktikperiode varer ca. 9 måneder fordelt på 3 udmønstringer af ca. 3 måneders varighed. I løbet af dine praktikperioder skal du optjene min. 365 dages sejltid i alt for at kunne få udstedt et sønæringsbevis efter din endelige eksamen er bestået.

Det forventes, at du under hele praktikforløbet aktivt kan tage del i det praktiske arbejde ombord.  Målet er, at du sidst i dit praktikforløb selvstændigt kan udføre opgaver på juniorofficersniveau.
 
Økonomi
Du vil blive aflønnet efter overenskomsten for skibsofficersstuderende, imens du er i praktik. Lønnen er en nettoløn, hvilket betyder, at der er betalt skat af lønnen:

Dkk 8.189,- udbetalt per mdr i praktik (de første 90 dage).
Dkk 10.826,- udbetalt per mdr i praktik (efter 90 dage).

 

SKOLEFORLØB

Uddannelsen til skibsofficer foregår i Svendborg på SIMAC og på SIMAC’s værkstedsskole. Den består af et junior- og et seniormodul. Du vælger først din specialisering på seniormodulet som enten maskinchef, skibsfører eller begge dele – også kaldet skibschef.

Juniormodul
På grundforløbet på 6 måneder får du bl.a. undervisning i grundlæggende sømandsskab, sikkerhed, maritimt engelsk og skibsteknik. Herudover vil du også komme på værkstedsskole. Du kommer efter grundforløbet ud at sejle i din første praktikperiode og herefter vender du tilbage til værkstedsskolen i 3 måneder. Når du er færdig med værkstedsskolen, begynder du på den mere teoretiske del. Forløbet varer 21 måneder og herefter er du klar til din anden praktikperiode. Herefter skriver du dit bachelorprojekt og du kan begynde på dit seniormodul efter endt bachelorprojekt.

Følgende fag er en del af juniormodulet:

 • Navigation
 • Skibsteknik
 • Simulatorsejlads
 • Maskinteknik
 • Elektronik
 • Brandbekæmpelse, inkl. røgdykkerkursus
 • Radiokursus
 • Meteorologi
 • Søret
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Sikkerhedsledelse

Seniormodul
Du vælger på seniormodulet din specialisering som enten skibsfører, maskinist eller fortsætter med begge dele. Du vil opnå kompetencer på samme høje niveau som skibsfører- og maskinmester på seniormodulet.

Når du bliver færdiguddannet som skibsofficer, vil du have de teoretiske beviser, som kvalificerer dig til at blive kaptajn eller maskinchef, afhængigt af din specialisering.

Økonomi
Du er SU-berettiget, når du er på skole.
   
Boligforhold
Det er dit eget ansvar at finde en bolig. Herunder kan du se nogle muligheder: 
Cama Kollegierne
A.P. Møller Kollegiet (Ikke tilknyttet A.P. Møller - Mærsk)
Det Ærøske Boligselskab

Fremtiden som Skibsofficer
Med en uddannelse som skibsofficer hos Maersk Supply Service får du kompetencer inden for mange forskellige områder samt erfaring med at arbejde i internationale teams.

Uddannelsen som skibsofficer giver mulighed for at nå en stilling som kaptajn, maskinchef eller skibschef. Efter endt uddannelse skal du optjene sejltid og videreudvikle din praktiske erfaring. Din sejltid og din arbejdsmæssige præstation vil herefter være afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere vil forløbe. 

Besætningen på broen på et af vores skibe kan se således ud:

 • Kaptajn - overordnet chef, administrativt arbejde
 • Overstyrmand - daglig leder på dækket, ansvarlig for uddelegering af arbejde
 • 1.styrmand - vagtgående styrmand - navigation
 • 2.styrmand - vagtgående styrmand – sikkerhedsudstyr

Besætningen i maskinrummet på et af vores skibe kan se således ud:

 • Maskinchef - overordnet teknisk chef, primært administrativt arbejde
 • 1.mester – daglig leder i maskinrummet
 • 2.mester – vagtgående maskinmester, drift og vedligehold
 • 3.mester – vagtgående maskinmester, drift og vedligehold

Alle indgår i vagten ombord.

Dagligt arbejde:
Du vil som skibsofficers aspirant hos Maersk Supply Service få ansvaret for skibets fremdrift, sikkerheden ombord, drift og vedligehold af vores skibe. Maersk Supply Service udfører en bred pallet af operationer lige fra ankerhåndtering til håndtering af op til 100 eksterne kunder til installation af subsea udstyr på 3000 meters vanddybde.

Din arbejdsdag vil primært foregå i et vagthold med fast rotation, hvor du vil få ansvaret for skibets vedligehold, fremdrift og sikkerhed.

De daglige arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Drift og vedligehold
 • Fejlfinding og efterfølgende udbedringer
 • Udførelse af planlagt vedligehold
 • Indkøb af reservedele og udstyr

Du vil komme til at arbejde med:

 • Dynamiske positionering
 • Planlagt vedligehold
 • Planlægning af sejlruter
 • Optimering af driften og brændstofs forbrug
 • Vedligehold af sikkerhedsudstyr
 • Vedligehold af navigationsudstyr
 • Radio operatør
 • Introducere og tilsikre eksterne passagers sikkerhed
 • Tilsikre skibets stabilitet
 • Hydrauliske systemer
 • Diesel mekanisk og -elektrisk fremdrivning
 • Ventilations- og airconditionanlæg
 • Fejlfinding og installation af el-systemer
 • Kompressorer og centrifuger
 • Automation
 • Installation og fejlsøgning på IT-udstyr

Derudover får du også mulighed for at operere ankerhåndteringsspil, deltage i og give inputs til offshore operationer og du vil også blive en del af skibets beredskab.

Hvis du finder ovenstående interessant, bør du nok være vores næste skibsofficers aspirant!