Menu
Menu

ASPIRANT - MASKINMESTER

Lyngby Maersk Supply Service - Offshore Ansøgningsfrist: 2023-12-31

MAERSK SUPPLY SERVICE SØGER MASKINMESTER ASPIRANTER!

Med en uddannelse som maritim maskinmester vil du få en bred og teknisk uddannelse med et international perspektiv og mange forskellige karrieremuligheder.  Du vil opnå en bred vifte af værdifulde kompetencer fx ledelse, maskin- og dampteknik, el-autorisation, automation, dimensionering og vedligeholdelse.  Ovenstående kvalifikationer er efterspurgte i industrien, hvilket medfører, at der stort set ikke er nogen arbejdsløse maskinmestre. Som maritim maskinmester vil du have ansvaret for den overordnede drift og vedligeholdelse af alt teknisk udstyr ombord. Du kan også vælge at forfølge en karriere i land eller en kombination af offshore og onshore senere hen.
 
Uddannelsen til maritim maskinmester tager 4,5 år. I løbet af uddannelsen vil du samlet set være ombord på vores skibe i ca. 1/4 af tiden for at optjene sejltid og få praktisk erfaring. Uddannelsen er SU-berettiget og når du er i praktik på vores skibe, får du løn.

Adgangskrav for Maskinmesteruddannelsen hos Maersk Supply Service

Gymnasial uddannelse
HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er adgangsgivende. Der er ikke noget krav til gennemsnit eller specifikke fag til maskinmesteruddannelsen, men det anbefales, at du som minimum har haft matematik og fysik på B-niveau.

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsning i dobbeltuddannelse. Det betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på UddannelsesGuiden

Andre adgangskrav - Svendebrev eller relevant erhvervserfaring
Hvis du har et svendebrev suppleret med 6 måneders adgangskursus eller 2 års relevant erhvervserfaring suppleret med 6 måneders adgangskursus, er dette også adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan kontakte SIMAC for mere information om dette.

Ansættelsesprocessen
Du skal igennem vores ansættelsesproces, der består af et interview og to online tests. Herudfra foretages der en objektiv vurdering af dine personlige og logiske evner.
   
Sprogfærdigheder
Den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen foregår primært på dansk, derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk. Koncernsproget i Maersk Supply Service er engelsk, og det er derfor et krav, at du kan skrive og tale engelsk.
   
Helbredsmæssige adgangskrav
For at kunne blive tilbudt en uddannelseskontrakt med Maersk Supply Service skal du kunne få et "Sundhedsbevis for Søfarende", som udstedes af en søfartslæge. Som maskinmester aspirant skal du være egnet til skibstjeneste. 

Straffeattest
For at blive ansat som maritim maskinmester aspirant i Maersk Supply Service skal du fremvise en straffeattest. Det er også et krav for, at du kan få visum til de forskellige lande, hvor vores skibe opererer i.

 

OMBORD

Som maskinmester aspirant ombord på vores skibe, vil du få praktiktid i maskinrummet. Ved at deltage i de daglige opgaver på skibet får du mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Første praktikperiode
Første praktikperiode varer ca. 6 måneder fordelt på 2 udmønstringer af ca. 3 måneders varighed. Ombord kommer du til at opleve, hvordan det er at arbejde og leve til søs i et internationalt miljø både i og uden for Danmark. Se mere om vores skibe her
Du vil kunne fremsætte dit ønske om at sejle med en medstuderende, således at du vil have en at dele dine oplevelser og erfaringer med.
 
Anden praktikperiode
Anden praktikperiode varer ca. 2 måneder fordelt på 1 udmønstring. I løbet af dine praktikperioder skal du optjene min. 244 dages sejltid i alt for at kunne få udstedt et sønæringsbevis efter din endelige eksamen er bestået.

Det forventes, at du under hele praktikforløbet aktivt kan tage del i det praktiske arbejde ombord. Målet er, at du sidst i dit praktikforløb selvstændigt kan udføre opgaver på juniorofficersniveau.

Økonomi
Du vil blive aflønnet efter overenskomsten for skibsofficersstuderende, imens du er i praktik. Lønnen er en nettoløn, hvilket betyder, at der er betalt skat af lønnen:

Dkk 8.189,- udbetalt per mdr i praktik (de første 90 dage).
Dkk 10.826,- udbetalt per mdr i praktik (efter 90 dage).

 

SKOLEFORLØB

Uddannelsen til maritim maskinmester foregår i Svendborg på SIMAC og på SIMAC’s værkstedsskole. De første 9 måneder af uddannelsen består af klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier.

Følgende fag er en del af uddannelsen:

 • Termiske maskiner og anlæg
 • Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr
 • Procesanalyse og automation
 • Management: økonomi, ledelse og sikkerhed
 • Administrativ ledelse: arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og administration

Du har under uddannelsen indflydelse på dit eget studieforløb, da du får mulighed for at vælge i mellem forskellige valgfag. Herved kan du variere dit forløb med teori og praksis.

Når du bliver færdiguddannet som maritim maskinmester, vil du have de teoretiske beviser, som kvalificerer dig til at blive maskinchef. Derudover vil du have en internationalt anerkendt videregående uddannelse på professionsbachelorniveau og dermed kvalificerer du dig til et eventuelt videre uddannelsesforløb på master- eller kandidatniveau.
  
Økonomi
Du er SU-berettiget, når du er på skole.
   
Boligforhold
Det er dit eget ansvar at finde en bolig. Herunder kan du se nogle muligheder: 
Cama Kollegierne
A.P. Møller Kollegiet (Ikke tilknyttet A.P. Møller - Mærsk)
Det Ærøske Boligselskab

Fremtiden som Maskinmester
Med en uddannelse som maritim maskinmester hos Maersk Supply Service får du kompetencer indenfor mange forskellige områder samt erfaring med at arbejde i internationale teams.

Uddannelsen som maritim maskinmester giver mulighed for at nå en stilling som maskinchef, hvor du har ansvaret for den overordnede drift og vedligeholdelse af alt teknisk udstyr ombord. Efter endt uddannelse skal du optjene sejltid og videreudvikle din praktiske erfaring. Din sejltid og din arbejdsmæssige præstation vil herefter være afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere til maskinchef vil forløbe. 

Besætningen i maskinrummet på et af vores skibe kan se således ud:

 • Maskinchef - overordnet teknisk chef, primært administrativt arbejde
 • 1.mester – daglig leder i maskinrummet
 • 2.mester – vagtgående maskinmester, drift og vedligehold
 • 3.mester – vagtgående maskinmester, drift og vedligehold

Alle indgår i vagten ombord. Som maskinmester ombord på et skib er du nødt til at kunne tænke kreativt og være klar til at løse udfordringerne i samarbejde med resten af teamet i maskinrummet og teknisk support fra land.

Dagligt arbejde
Du vil som maskinmester aspirant hos Maersk Supply Service få ansvaret for driften og vedligehold af avancerede skibe med en stor sammensætning af udstyr så som motorer, hydrauliske systemer og elektriske systemer på 400 tons kraner.

Din arbejdsdag vil primært foregå i dagstimerne, men du vil også indgå i et vagthold med fast rotation, hvor du vil få ansvaret for driften i et døgn.

De daglige arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Drift og vedligehold af udstyr
 • Fejlfinding og efterfølgende udbedringer
 • Udførelse af planlagt vedligehold
 • Indkøb af reservedele og udstyr

Du vil komme til at arbejde med:

 • Hydrauliske systemer
 • Optimering af driften og brændstofs forbrug
 • Diesel mekanisk og -elektrisk fremdrivning
 • Ventilations- og airconditionanlæg
 • Fejlfinding og installation af el-systemer
 • Kompressorer og centrifuger
 • Automation
 • Installation og fejlsøgning på IT-udstyr

Derudover får du også mulighed for at operere ankerhåndteringsspil, deltage i og give inputs til offshore operationer og du vil også blive en del af skibets beredskab.

Hvis du finder ovenstående interessant, bør du nok være vores næste maskinmester aspirant!