Menu
Menu

ASPIRANT - SKIBSFØRER

Lyngby Maersk Supply Service - Offshore Ansøgningsfrist: 2024-12-31

MAERSK SUPPLY SERVICE SØGER SKIBSFØRER ASPIRANTER!

Som skibsfører hos Maersk Supply Service har du ansvaret for at navigere skibet inden for den gældende maritime lovgivning. Mulighederne som skibsfører er omfattende og du kan komme til at arbejde med en bred vifte af operationer inden for vind- og offshore sektoren. Hvis du vælger en uddannelse som skibsfører, vil du få mulighed for senere at blive kaptajn og dermed stå med det overordnede ansvar ombord. Du kan også vælge at forfølge en karriere i land eller en kombination af offshore og onshore senere hen.

Uddannelsen til skibsfører tager mellem 3,75 og 4,5 år afhængigt af, hvilken maritim skole du vælger. I løbet af uddannelsen vil du samlet set være ombord på vores skibe i ca. 1 år for at optjene sejltid og få praktisk erfaring. Uddannelsen er SU-berettiget og når du er i praktik på vores skibe, får du løn.

Adgangskrav for Skibsføreruddannelsen hos Maersk Supply Service

Skibsføreruddannelsen er en mellemlang, videregående uddannelse, som du kan vælge at tage på professionsbachelorniveau.

Gymnasial eksamen
HTX, STX, HHX, HF og HF-Søfart er adgangsgivende. Der er ikke noget krav til gennemsnit eller specifikke fag til skibsføreruddannelsen, men det anbefales, at du som minimum har haft matematik og fysik på B-niveau.

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsning i dobbeltuddannelse. Det betyder, at du ikke kan tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Se mere på UddannelsesGuiden

Andre adgangskrav
Du kan også søge som skibsfører, hvis du har en erhvervsuddannelse suppleret med: matematik, fysik eller kemi, dansk, engelsk – hvoraf mindst 2 fag skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau. Derudover kan erhvervsuddannelsen erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring, og uddannelsesinstitutionen vil her foretage en realkompetence vurdering.

Ansættelsesprocessen
Du skal igennem vores ansættelsesproces, der består af et interview og to online tests. Herudfra foretages der en objektiv vurdering af dine personlige og logiske evner.
   
Sprogfærdigheder
Den teoretiske del af skibsføreruddannelsen foregår primært på dansk, derfor er det et krav, at du kan skrive og tale dansk. Koncernsproget i Maersk Supply Service er engelsk, og det er derfor et krav, at du kan skrive og tale engelsk.
   
Helbredsmæssige adgangskrav
For at kunne blive tilbudt en uddannelseskontrakt med Maersk Supply Service skal du kunne få et "Sundhedsbevis for Søfarende", som udstedes af en søfartslæge. Som skibsfører aspirant skal du være egnet til skibstjeneste og du skal være skikket til udkigstjeneste, hvilket bl.a. betyder at du må ikke være farveblind.

Straffeattest
For at blive ansat som skibsfører aspirant i Maersk Supply Service skal du fremvise en straffeattest. Det er også et krav for, at du kan få visum til de forskellige lande, hvor vores skibe opererer i.

OMBORD

Som skibsfører aspirant ombord på vores skibe, vil du få praktiktid på både broen og på dækket. Ved at deltage i de daglige opgaver på skibet får du mulighed for at afprøve teorien i praksis.
  
Første praktikperiode
Første praktikperiode varer ca. 5-6 måneder fordelt på 2 udmønstringer af ca. 3 måneders varighed. Ombord kommer du til at opleve, hvordan det er at arbejde og leve til søs i et internationalt miljø både i og uden for Danmark. Se mere om vores skibe her

Anden praktikperiode
Anden praktikperiode varer ca. 6-7 måneder fordelt på 2 udmønstringer af ca. 3 måneders varighed. I løbet af dine praktikperioder skal du optjene min. 365 dages sejltid i alt for at kunne få udstedt et sønæringsbevis efter din endelige eksamen er bestået.

Det forventes, at du under hele praktikforløbet aktivt kan tage del i det praktiske arbejde ombord. Målet er, at du sidst i dit praktikforløb selvstændigt kan udføre opgaver på juniorofficersniveau.
  
Økonomi
Du vil blive aflønnet efter overenskomsten for skibsofficersstuderende, imens du er i praktik. Lønnen er en nettoløn, hvilket betyder, at der er betalt skat af lønnen:

Dkk 8.189,- udbetalt per mdr i praktik (de første 90 dage).
Dkk 10.826,- udbetalt per mdr i praktik (efter 90 dage).

SKOLEFORLØB

Uddannelsen til skibsfører foregår enten på SIMAC (Svendborg) eller på Marstal Navigationsskole (Ærø) eller Martec (Frederikshavn). Såfremt du ønsker en uddannelse på professionsbachelorniveau, skal du læse på SIMAC

Følgende fag er en del af uddannelsen:

 • Navigation
 • Skibsteknik
 • Simulatorsejlads
 • Brandbekæmpelse, inkl. røgdykkerkursus
 • Radiokursus
 • Meteorologi
 • Søret
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Dokning
 • Sikkerhedsledelse

Du har under uddannelsen indflydelse på dit eget studieforløb, da du får mulighed for at vælge i mellem forskellige valgfag. Herved kan du variere dit forløb med teori og praksis.

Når du bliver færdiguddannet som skibsfører, vil du have de teoretiske beviser, som kvalificerer dig til at blive kaptajn. Såfremt du har valgt at læse på SIMAC, vil du have en internationalt anerkendt videregående uddannelse på professionsbachelorniveau og dermed kvalificerer du dig til et eventuelt videre uddannelsesforløb på master- eller kandidatniveau.
   
Økonomi
Du er SU-berettiget, når du er på skole.
   
Boligforhold
Det er dit eget ansvar at finde en bolig. Herunder kan du se nogle muligheder: 
Cama Kollegierne
A.P. Møller Kollegiet (Ikke tilknyttet A.P. Møller - Mærsk)
Det Ærøske Boligselskab

Fremtiden som Skibsfører
Med en uddannelse som skibsfører hos Maersk Supply Service får du kompetencer inden for mange forskellige områder samt erfaring med at arbejde i internationale teams.

Uddannelsen som skibsfører giver mulighed for at nå en stilling som kaptajn, hvor du som skibets øverste leder har ansvaret for den overordnede drift og administration af skibet. Efter endt uddannelse skal du optjene sejltid og videreudvikle din praktiske erfaring. Din sejltid og din arbejdsmæssige præstation vil herefter være afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere til kaptajn vil forløbe. 

Besætningen på broen på et af vores skibe kan se således ud:

 • Kaptajn - overordnet chef, administrativt arbejde
 • Overstyrmand - daglig leder på dækket, ansvarlig for uddelegering af arbejde
 • 1.styrmand - vagtgående styrmand - navigation
 • 2.styrmand - vagtgående styrmand - sikkerhedsudstyr

Alle indgår i vagten ombord.

Dagligt arbejde:
Du vil som skibsfører aspirant hos Maersk Supply Service få ansvaret for planlægning af sejlruter, skibets fremdrift samt sikkerheden ombord på vores skibe. Maersk Supply Service udfører en bred pallet af operationer lige fra ankerhåndtering til håndtering af op til 100 eksterne kunder til installation af subsea udstyr på 3000 meters vanddybde.

Din arbejdsdag vil primært foregå i et vagthold med fast rotation, hvor du vil få ansvaret for skibets fremdrift og sikkerhed.

De daglige arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Drift og vedligehold af sikkerhedsudstyr
 • Fejlfinding og efterfølgende udbedringer
 • Udførelse af planlagt vedligehold
 • Indkøb af reservedele og udstyr

Du vil komme til at arbejde med:

 • Dynamiske positionering
 • Planlagt vedligehold
 • Planlægning af sejlruter
 • Optimering af driften og brændstofs forbrug
 • Vedligehold af sikkerhedsudstyr
 • Vedligehold af navigationsudstyr
 • Radio operatør
 • Introducere og tilsikre eksterne passagers sikkerhed
 • Tilsikre skibets stabilitet

Derudover får du også mulighed for at operere ankerhåndteringsspil, deltage i og give inputs til offshore operationer og du vil også blive en del af skibets beredskab.

Hvis du finder ovenstående interessant, så søg allerede nu som skibsfører aspirant.